Gói cước sim vinaphone trả sau Doanh nghiệp

Xin giới thiệu đến Quý Doanh nghiệp các gói cước sim trả sau vinaphone.

1. Gói cước DN45:
- Giá cước: 94k/tháng
- Được gọi miễn phí 1500 phút gọi nội mạng Vinaphone + Cố định VNPT toàn quốc.
- Khuyến mãi gọi miễn phí 18 tháng.
 
2. Gói cước DN101:
- Giá cước: 150k/tháng
- Được gọi miễn phí 300 phút gọi cho tất cả các mạng trong nước (không giới hạn 10 phút mỗi cuộc gọi)
- Khuyến mãi gọi miễn phí 18 tháng.
 
3. Gói cước DN145:
- Giá cước: 194k/tháng
- Được gọi miễn phí 1500 phút tới thuê bao Vinaphone + Mobifone + Cố định VNPT toàn quốc (mỗi cuộc gọi dưới 10 phút)
- Khuyến mãi gọi miễn phí 18 tháng.
 
4. Gói VIP99:
Cước tháng 148k/tháng
Miễn phí 1500 phút gọi nội mạng Vinaphone và VNPT.
(Mỗi cuộc gọi dưới 10 phút)
Miễn phí 300 tin nhắn nội mạng Vinaphone.
Miễn phí 600MB truy cập mạng.
 
5. Gói VIP119:
Cước tháng 168k/tháng
Miễn phí 1500 phút gọi nội mạng Vinaphone và VNPT.
(Mỗi cuộc gọi dưới 10 phút)
Miễn phí 300 tin nhắn nội mạng Vinaphone.
Miễn phí 1GB truy cập mạng.
 
6. Gói VIP169:
Cước tháng 218k/tháng
Miễn phí 1500 phút gọi nội mạng Vinaphone + Mobifone + VNPT.
(Mỗi cuộc gọi dưới 10 phút)
Miễn phí 600MB truy cập mạng.
 
7. Gói VIP179:
Cước tháng 228k/tháng
Miễn phí 300 phút gọi tất cả các mạng.
Miễn phí 300 tin nhắn tất cả các mạng.
Miễn phí 1GB truy cập mạng.
 
8. Gói VIP289:
Cước tháng 338k/tháng
Miễn phí 500 phút gọi tất cả các mạng.
Miễn phí 500 tin nhắn tất cả các mạng.
Miễn phí 2GB truy cập mạng.